Cây xanh, gỗ và vườn tược

Cây xanh, gỗ và vườn tược

Rất nhiều tài liệu hay: cây, gỗ, vườn. Một nguồn tham khảo quý báu.

Người phụ trách Marc Demo
Cập nhật gần nhất 21/02/2023
Thời gian hoàn thành 6 giờ
Thành viên 3
Trung cấp Người làm vườn Thợ mộc Đố vui Thân thiện với chó
Danh mục cây chính

Tóm tắt kiến thức: các nhóm cây chính và cách phân biệt.

Danh mục cây chính
Xem trước

Tóm tắt kiến thức: các nhóm cây chính và cách phân biệt.

Trồng cây trong chai treo trên tường

Cách trang trí tường bằng cây trồng trong chai nhựa treo.